Kanuni Mah. Bayındır Cad. No: 105 H/9 Ortahisar, Trabzon, Türkiye
+90 (543) 969 2601
info@dynamicaeng.com

Bilimsel Yayınlarımız

Dynamica olarak ulusal ve uluslararası çeşitli platformlarda yayınlanmış birçok bilimsel yayınımız bulunmaktadır…

SCI, SSCI, AHCI İNDEKSLERİNE GİREN DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER

✔ Nasery M.M., Ağcakoca E., Yaman Z.,” Experimental and Numerical Analysis of Impactor Geometric Shape Effects on Steel Beams under Impact loading”, Structures, Vol, 27, pp, 1118-1138. 2020.

✔ Nasery M.M., Hüsem M., Okur F.Y., Altunışık A.C., ” Numerical and experimental investigation on dynamic characteristics changes of encased steel profile before and after cyclic loading tests”, International Journal of Civil Engineering, 18(12), 1411-1431, 2020.

✔ Nasery M.M., Hüsem M., Okur F.Y., Altunışık A.C., Nasery M. E., “Model Updating Based Automated Damage Detection of Concrete Encased Composite Column-Beam Connections”, Structural Control and Health Monitoring, 27(10), e2600. 2020.

✔ Çelik M., Seferoğlu M. T., Akpınar M. V. Nasery M. M., Seferoğlu A., ” Evaluation of Load-Transfer Efficiency of Steel Mesh Reinforced Contraction Joints in Concrete Pavement: Accelerated Pavement Test and FE Analysis” Teknik Dergi, 32(6). 2021

✔ Nasery M.M., Hüsem M., Okur F.Y., Altunışık A.C., ” Damage effect on experimental modal parameters of haunch strengthened concrete encased composite column-beam connections”, International Journal of Damage Mechanics, Vol 29(2), pp 297-334, 2020.

✔ Hüsem M., Nasery M.M., Okur F.Y., Altunışık A.C., ” Experimental evaluation of damage effect on dynamic characteristics of concrete encased composite column-beam connections”, Engineering Failure Analysis, Vol 91, pp.129-150, 2018.

✔ Nasery M.M., Ergün M., Ateş Ş., Hüsem M., “Comparing the dynamic behavior of a hospital-type structure with fixed and isolated base”, EARTHQUAKES AND STRUCTURES, vol.9, pp.657-671, 2015.

✔ Nasery M.M., Yaman Z., Ağcakoca E., “Inspection the Behaviour of Weak Axis of Rectangular Hollow Steel Section Beam under Low Velocity Impact Loading “, Advanced Steel and construction, (Under review).

✔ Nasery M.M., Ağcakoca E., Yaman Z.,” Effects of Geopolymer Concrete and Geometric Shape of Encased Steel Tube on Performances of Composite Beam Under low velocity Impact Loading “, Composite Structures, (Under review).

DİĞER ULUSAL VE ULUSLARARASI İNDEKSLİ DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER

✔ Çelik M., Nasery M.M., ” Eğimli Arazilerde Kaya Tutucu Toprakarme Duvarların Uygulanabilirliği ve Alternatif Kaya Islahı Çözümleriyle Karşılaştırılması: Kanlıpelit Örneği”, Doğal Afetler ve Çevre Dergisi. Doğal Afetler ve Çevre Dergisi, 7 (1) , 176-191 . DOI: 10.21324/dacd.689927-2021

✔ Nasery M.M., Çelik M., ” Kaya Islahı Çalışmalarında Birleşik Çözümlerin İncelenmesi: Trabzon Kaymaklı Örneği “, Uludağ University Journal of The Faculty of Engineering, 25(1), 539-554.

✔ Nasery, M, Ağcakoca, E , Yaman, Z . (2020). Lif Katkılı Betonlarda Fiber Oranının Basınç Dayanımına Etkisinin Deneysel ve Nümerik İncelenmesi. Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi , 7 (2) , 850-862 . DOI: 10.35193/bseufbd.709099-2020

✔ Temel, B. A., Başağa, H. B., Temel, M. U., Yılmaz, G. K., & Nasery, M. M. (2019). “Big Room concept in project management and control”, Journal of Construction Engineering, 2(4), 204-214.

✔ Nasery M.M. , Hüsem M., “Kompozit Çelik-Betonarme Yapıların İrdelenmesi “, Mühendislik Bülteni , Sayı 84, ss.6-8, 2017.

✔ Nasery M.M. , Ergün M., Hüsem M., Ateş Ş., “Kat Planındaki Çıkıntıların Burulma Düzensizliği Üzerindeki Etkilerinin İncelenmesi “, Mühendislik Bülteni , cilt.29, ss.16-26, 2015.

✔ /ټولنیز علوم/ نامه سرگشاده خدمت انجنیرها که در پروژه بازسازی دارالامان مصروف خدمت هستند!/ محمد منظور نا صری/ تاند (Farsça)

✔ ټولنیز علوم/په افغانستان کې د ودانیو له امله احتمالي ناورین!/ محمد منظور نا صری/ تاند/ (Peştuca)

✔ Nasery M.M.,” Kontrollü Kaya Kırım Tekniğinin Kaya Islahı Çalışmalarında Etkinliğinin Araştırılması: Kastamonu Hanönü Örneği”, (Under review).

HAKEMLİ KONGRE & SEMPOZYUM BİLDİRİ KİTAPLARINDA YAYINLANAN ÇALIŞMALAR

✔ Nasery M.M., Çelik M., Osmanoğlu E., Topçuoğlu M., ” Evaluation of Constructed Rockfall Protection Systems in Trabzon Province ” International Science and Engineering Applications Symposium on Hazards, Karabük, Turkey, 25-27 September 2019, 267-278.

✔ Nasery M.M. , Ağcakoca E., Yaman Z., ” Inspecting the Mesh Size Effects in Finite Element Modeling of Steel Beams under Impact Loading” International Science and Engineering Applications Symposium on Hazards, Karabük, Turkey, 25-27 September 2019, 69-79.

✔ Nasery M.M., Hüsem M., Ardamshahid M., “Design Stages of Rockfall Protection Systems ” International Conference on Advanced Engineering Technologies, Bayburt, Turkey, 21-23 September 2017, 1531.

✔ Nasery M.M. , Hüsem M., Ardamshahid M., ” Earthquake Resistance Performance and Reconstruction Analysis of Historical Kundupoglu Mansion ” International Conference on Advanced Engineering Technologies, Bayburt, Turkey, 21-23 September 2017, 1532.

✔ Nasery M.M. , Hüsem M., ” Evaluating effects of Haunch in Concrete Encased Composite Column-Steel Beam Connection Zone under Bending and Lateral Loading” International Conference on Civil and Environmental Engineering, Cappadocia, Turkey,8-10 May 2017, 443-452.

✔ Nasery M.M. , Hüsem M., ” Investigation The Seismic Performance Of The Structures With Steel, Concrete And Composite Columns ” International Conference on Civil and Environmental Engineering, Cappadocia, Turkey,8-10 May 2017, 334-343.

✔ Nasery M.M. , Hüsem M., ” Behaviour of the Composite Column- Beam Connection under Cyclic Loading” 12th INTERNATIONAL CONGRESS ON ADVACES IN CIVIL ENGINEERING, Istanbul, Turkey, 21-23 September 2016,…-…

✔ Nasery M.M. , Hüsem M., “Effects Of Shear Wall Location On Earthquake Resistance Design Of Symmetric Structures”, International Symposium on Natural Hazard and Hazard Management Symposium 2016, Karabük, Turkey, 2-4 March 2016, 056-061.

✔ Nasery M.M., Hüsem M., ” Effects Of Plan Balconies On Dynamic Behaviour Of The Structure”, International Symposium on Natural Hazard and Hazard Management Symposium 2016, Karabük, Turkey, 2-4 March 2016, 086-091.

✔ Nasery M.M. , Hüsem M., “Plastik Boşluklu Kirişsiz Döşeme Sistemleri İle İlgili Bir Sentez Çalışması”, Mühendislikte Yeni Teknolojiler Sempozyumu, BAYBURT, TÜRKİYE, 22-24 Ekim 2015, ss.141-149.

✔ Nasery M.M. , Ergün M., Ateş Ş., Hüsem M., “Süneklik Düzeyi Yüksek Bir Binanın Dinamik Davranışına Deprem İzolatörlerinin Etkisinin Araştırılması “, Sekizinci Ulusal Deprem Mühendisliği Konferansı , İSTANBUL, TÜRKIYE, 11-15 Mayıs 2015, ss.799-810.